УС на БАУП взе решение, че през Октомври ще се проведе годишното си Общо събрание на организацията

УС на БАУП взе решение, че през Октомври ще се проведе годишното си Общо събрание на организацията, в чийто дневен ред са планирани редица ключови решения и програмата 2019 – 2020